Rosa canina

Vormontwerp

Hondsroos / heester roos

Eigenschap Omschrijving
Hoogte: 2 tot 3 meter
Takken: meestal boogvormig, soms meer rechtop met brede haakvormige gekromde
stekels
Bladeren: 5 en 7 tallig deelblaadjes langwerpig en eirond enkel of dubbel gezaagd niet of
weinig glanzend vaak iets blauwachtig kaal tot dicht behaard
Bloemen: bloeit in juni juli zachtroze stijlen kort weinig buiten de bloemkroon uitkomend
Vruchten: bottels oranje rood geen klieren
Standplaats: zonnige tot half beschaduwde plaatsen op vochtige tot droge grond
Toepassing: hagen bosranden lichte loofbossen bermen en struikgewas